Bij het lidmaatschap van onze club horen reglementen. Die horen bij het aangaan van het lidmaatschap gelezen te worden. Zo worden de regels duidelijk waaraan iedereen zich dient te houden.