In 2020: 65 jaar schermen in Apeldoorn!

 
Logo's van Surtout

Op 21 april 2015: 60 jaar schermen in Apeldoorn!

In 1955 werd in Apeldoorn een schermvereniging opgericht; de eerste ledenver-
gadering van de nieuwe vereniging is op 21 april 1955 gehouden: de naam was “Zorro”. De schermtrainingen, ook wel oefenavonden genoemd, worden in diverse zalen beoefend; vanaf 6 december 1967 in de sportzaal in het Nederlandse Politie Academie gebouw. Er bestond een innige samenwerking, vastgelegd in een overeenkomst, tussen Politie-academie, in het bijzonder met de sportcommissie van de Raad van Leerlingen. Hierin werd bepaald dat de sportzaal iedere woensdagavond van 19.00 - 22.00 uur ter beschikking van de schermvereniging stond.
Als tegenprestatie konden studenten van de Nederlandse Politie Academie, die schermen als bijvak gekozen hadden, wekelijks de schermlessen volgen en mee trainen zonder lid te worden van de schermvereniging. De maître was toen de heer G.S. Kraak.

< hiernaast zie je een animatie van de verschillende logo's die de vereniging heeft gehad
 

Een andere zaal.

Niet eerder dan 1976 kijkt de vereniging om naar een andere zaal nadat bleek dat ASV Zorro in toenemende mate niet geregeld meer gebruik kon maken van de sportzaal in het NPA-gebouw.
Honkvast was ASV Zorro echter niet. Tot 1984 worden de trainingen in ieder geval op de woensdagavond in de sportzaal aan de Mariannalaan gegeven, vanaf oktober 1985 komt een sportzaal aan de Germanenlaan in beeld.

Jeugdles aan de Mariannalaan (klik op de foto's voor een vergroting) >
jeugdtraining
 
Brief Juliana

Erkend bij koninklijk besluit.

Eind 1972 komt het bestuur van de vereniging er achter dat zij als bestuursleden persoonlijk (hoofdelijk) aansprakelijk zijn voor schade t.g.v. bv een ongeval met zeer zware financiële gevolgen. Daarom zendt op 12 december 1972 het bestuur aan Hare Majesteit de Koningin een brief, waarin wordt gevraagd de ASV Zorro als rechtspersoon te erkennen. Koningin Juliana erkent de vereniging met Koninklijk Besluit nr. 92 d.d. 13 april 1973.

< De brief van koningin Juliana waarin onze vereniging door hare majesteit wordt erkend
 

Zorro wordt Surtout

De naam A.S.V. Zorro is tot 1990 gebruikt, maar die naam werd toen door de leden als te kinderachtig ervaren. Bij gebrek aan een betere naam is vervolgens overgegaan op A.S.V.: Apeldoornse Schermvereniging. Met ingang van 1 januari 1991 is de naam van de A.S.V. gewijzigd in s.v. Surtout (Frans voor “bovenal”). En die naam draagt de vereniging nog steeds.

Een foto uit de oude doos van A.S.V. Zorro >
KrantZorro  
Martin Ariaans

Zonder Maître geen vereniging

Zonder anderen, met name bestuurders, te kort te willen doen, heeft de vereniging onder vaak moeilijke omstandigheden weten stand te houden en dat is niet in de laatste plaats te danken aan de vakbekwaamheid en de geestdrift van haar maîtres. Daarom een opsomming van deze mannen, ook al zijn er anderen die niet genoemd worden maar juist door in of bij te springen in maîtreloze tijdvakken de geest bij de club er in hebben weten te houden:

< Dit is maître Martin Ariaans een aantal jaartjes jonger, nu actief in Arnhem bij Scaramouche en een bekend gezicht in de schermwereld.
 
Ad vd Weg

Maîtres

W.J. Carels
Gerard Kraak
Wim Speth
Ad van der Weg
Martin Ariaans
Eyad Said
Georges Dérop
Mark-Philip Draaijer (2e maître)
Vic Hartog (ad interim)
Ruud Makarawung

Georges Dérop


Jorn Scharff

Remy Dérop

Kilian Faas

Quinton Faas

Mathijs Bos

Jaartallen

van 1955 tot 1966
van 1966 tot 1978
van 1978 tot 1981
van 1981 tot 1985
van 1985 tot 1991
van 1991 tot 1995
van 1995 tot 2008
van 1998 tot 2006

van jan 2008 tot juni 2008

van juni 2008 tot 2013

van 2012 tot heden (Apeldoorn/Zutphen/Doetinchem)

van okt 2014 tot 2018 (Doetinchem)

van aug 2014 tot eind 2015 (Doet/Apel)

van okt 2016 tot heden

van voorjaar 2017 tot heden

najaar 2018 tot heden

 

1 april 2015 - Krachten bundelen

Op 1 april 2015 word vereniging Déropement opgeheven en Surtout biedt de leden in Zutphen en Doetinchem aan om onder bijna de dezelfde condities te komen schermen bij Surtout. De mogelijkheid om te blijven schermen in Doetinchem en Zutphen blijft gehandhaafd. Hierdoor zal de sabelsport een krachtige vereniging krijgen.


In Apeldoorn komt 3 x in de maand (woensdag) Georges Dérop trainen en totdat Ruud Makarawung terug komt zal Jorn Scharff deze lessen overnemen.


In Doetinchem (maandag) worden de lessen verzorgd door Jorn Scharff.


De lessen in Zutphen op dinsdag zijn onder begeleiding van Georges Dérop en op donderdag neemt Remy Dérop deze lessen voor zijn rekening.


Het bestuur wordt uitgebreid met 2 nieuwe algemene leden: voor Doetinchem komt Jacques Doon in het bestuur en voor Zutphen is dat Guy Gimbrère.

Surtout tot 1 april 2017

Elke maandag traint Jorn in Doetinchem, Georges met Quinton op de dinsdag in Zutphen en ditzelfde tweetal ook de woensdagavond in Apeldoorn.

De vereniging werd tot dit moment bestuurd door Ria, Yvonne en Marco. Debbie was de wedstrijdcommisaris. Hans deed de events en Everhard de website.


In 2016 hebben we het keurmerk "SBB erkend leerbedrijf" verkregen. Vanaf dit moment hebben we Quinton Faas van CIOS Arnhem Rijnijssel als stagiair.

Surtout vanaf 13 maart 2017

DOETINCHEM - In de Algemene Leden Vergadering van 13 maart 2017 zijn als nieuwe bestuursleden benoemd: Jim Schoonheyt (voorzitter), Astrid Visch - van Spijk (secretaris) en Theo Zorgdrager (wedstrijdcommissaris). Penningmeester Marco van Hoof blijft aan, evenals de algemene leden Jacques (Doetinchem) en Guy (Zutphen).

Surtout vanaf maart 2018

APELDOORN - Op de ALV is afscheid genomen van Guy, zijn functie als algemeen lid Zutphen werd overgenomen door Filibert.

Surtout vandaag de dag

APELDOORN - De Algemene LedenVergadering van 20 maart 2019 was de best bezochte ooit volgens Jaap - die er al heel wat heeft meegemaakt! Op deze ALV werden nieuwe bestuursleden benoemd: Rob van Viegen (voorzitter) en Caroline Kraxner (penningmeester). Afscheid werd genomen van Jim en Marco, beide heren werden hartelijk bedankt voor hun inzet. Speciale vermelding voor onze verlatende penningmeester: hij heeft maar liefst 12 jaar ons geholpen met invulling van het penningmeesterschap.
Algemeen lid Zutphen Filibert heeft zijn functie eerder dit jaar al neergelegd. Omdat de nieuwe voorzitter in Zutphen traint, is daar geen algemeen lid meer nodig.
 


Bundelen van krachten en jubileumjaar 

Onze voorzitter heeft de situatie uitgelegd en naar de regionale krant de Stedendriehoek opgestuurd. Hier de plaatsing per eind april 2015:

Hier het artikel dat in de Doetinchemse krant verscheen, Jorn is daar geïnterviewd en er is zelfs een fotograaf langsgekomen om foto's te maken.

Na een interview met maître Georges Dérop verscheen er in de Stentor rond 1/4/2015 onderstaand krantenartikel:

Bestuur door de jaren heen


Bestuursleden
   Voorzitter  Penningmeester  Secretaris  Wedstrijdcommissaris
 2019  Rob Viegen  Caroline Kraxner  Astrid Visch  Rob Hendriks 
 2018  Jim Schoonheijt   Marco van Hoof  Astrid Visch   Theo Zorgdrager
 2017  Jim Schoonheijt   Marco van Hoof   Astrid Visch   Theo Zorgdrager
 2016  Ria Faas   Marco van Hoof  Yvonne Bouwman   Debbie de Jong
 2015  Ria Faas  Marco van Hoof  Yvonne Bouwman  Debbie de Jong
 2014  Ria Faas  Marco van Hoof  Yvonne Bouwman Debbie de Jong 
 2013  Ria Faas  Marco van Hoof  Yvonne Bouwman  Debbie de Jong
 2012

Hans Woltjes

 Marco van Hoof

 Ria Faas 

Remco Middelveld

 2011  Marco van Hoof

Ria Faas 

Remco Middelveld

 2010  Marco van Hoof

Ria Faas 

Remco Middelveld

 2009   Rene Berends  Marco van Hoof 

Ria Faas 

 Remco Middelveld
     Marco van Hoof   Mark Schrijver  Koen van Uijtert
         Koen van Uijtert
   Annemarieke
   
         
         
     Jaap Hoogerwerf