Materiaal, Veiligheidseisen en CategorieŽn

Je gaat naar een wedstrijd toe en hebt nog niet alle materialen.

Dan kan je die huren bij de schermleraar Georges Dťrop.

Vul dan de materiaallijst in.

  1. Je naam
  2. Convectie maat (kledingmaat)
  3. Kolom ja is wat je hebt
  4. Kolom nee is wat je niet hebt

Daarna mailen naar georges.derop@xs4all.nl

Huurkosten zijn ongeacht wat je nodig hebt € 10,-


of


Mocht er wat missen aan jouw uitrusting of moet je iets vervangen, bezoek dan "ESCRIME Intermediair" op: www.escrime.nl. Dit bedrijf staat elke maand op het Jeugdpuntentoernooi, daardoor kun je vrij snel aan je spullen komen. Stuur wel even een berichtje zodat ze weten wat ze voor je mee moeten nemen. Het verdient de voorkeur (na het sturen van je bericht) zelf je spullen te passen en op te halen bij het eerstvolgende puntentoernooi.

 

De club heeft een beperkte hoeveelheid schermmateriaal te huur. Ideaal om de periode te overbruggen als je nog niet zeker weet of je met deze sport door zult gaan. Vraag informatie bij de voorzitter of secretaris via de e-mail of op de trainingsavond.

 

Verder is er:


Materiaal- en veiligheidseisen, zoals vastgesteld door de KNAS.

Deze tekst komt uit het Memo voor Schermer en Scheidsrechter van april 2007.

Wijzigingen sinds september 2007:

1.

Voor elke categorie is een ondervest verplicht

2.

Vanaf cadetten voor de wapens floret en degen is een FIE-maraging kling verplicht

3.

Vanaf de jongste categorie is vest, broek en masker met CE (niveau 1) 350N verplicht. Vanaf pupillen wordt de norm 800N wat al de huidige norm is

Zie voor een compleet overzicht de eisen in de paragraaf KNAS-wedstrijden. Sinds 1 september 2007 moet aan deze eisen worden voldaan.


Uitgangspunten:

1.

KNAS-wedstrijden zijn onder auspiciŽn van de KNAS georganiseerde wedstrijden. Deze staan op de KNAS wedstrijdkalender.

2.

De KNAS is zowel verantwoordelijk voor KNAS-wedstrijden als voor het stellen en handhaven van een norm voor veiligheid omdat zij als verzekeringnemer optreedt namens de leden.

3.

De schermers zorgen voor hun wapens, uitrusting en kleding en schermen op eigen verantwoording en voor eigen risico. De veiligheidsmaatregelen vastgesteld in het Reglement en in de bijgevoegde regels, evenals de controlemaatregelen uitgevaardigd in het huidig Reglement (zie Reglement van het Materiaal) zijn alleen bedoeld om de veiligheid van de schermers te verhogen zonder ze te garanderen en bijgevolg kunnen deze niet - hoe dan ook toegepast - noch de KNAS, noch de F.I.E., noch de organisatoren van de wedstrijd, noch de officiŽle vertegenwoordigers, noch de scheidsrechters, noch de personen belast met de uitvoering, noch de veroorzakers van een mogelijk ongeval, verantwoordelijk stellen.

4.

Wie een aanspraak wil maken op de verzekering, moet KNAS-lid zijn, en uit dien hoofde ook de hieronder genoemde voorzorgsmaatregelen hebben getroffen.

5.

De scheidsrechter en de toernooiorganisatie dienen de algehele veiligheid te bevorderen. Aanwijzingen van scheidsrechters of toernooiorganisatie aan deelnemers of omstanders dienen daarom ten alle tijde te worden opgevolgd.


KNAS-wedstrijden
Hiervoor gelden de veiligheids- en materiaaleisen zoals beschreven in onderstaande tabel:
Veiligheids- en materiaaleisen voor KNAS-wedstrijden

 

Leeftijdscategorie

Vest

Broek

Ondervest

Masker

Floret

Degen

Sabel

Senioren

800

800

800

1600

FIE-Maraging

FIE-Maraging

S2000+

Junioren

800

800

800

1600

FIE-Maraging

FIE-Maraging

S2000+

Cadetten

800

800

800

1600

FIE-Maraging

FIE-Maraging

S2000+

Pupillen

800

800

800

1600

Normaal (5)

Normaal (5)

S2000+

Benjamins

350

350

800

350

Normaal (0)

Normaal (0)

Normaal (0)

Kuikens

350

350

800

350

Normaal (0)

Normaal (0)

Normaal (0)

Opmerkingen:

1.

Eisen voor WK, EK , A-toernooien en satelliet A-toernooien zijn vanzelfsprekend onverminderd van kracht, ook al vinden ze op Nederlandse bodem plaats. (zie bij FIE-wedstrijden)

2.

Op wedstrijden stelt de scheidsrechter vast of het materiaal overeenkomstig is met de reglementen. Als de scheidsrechter het materiaal afkeurt, dient dit vervangen te worden. Een scheidsrechter zal geen partij leiden, als hij vindt dat de veiligheid in het geding is.

3.

De lengte van de wapens volstaat en zal niet worden gewijzigd

4.

Het gebruik van de kleine kommen is in geen geval verplicht

5.

Er is geen bepaling over de ouderdom van schermkleding


Voor de volledigheid de eisen voor miniwapens.

 

Gegevens

MINI-SABEL

MINI-DEGEN

MINI-FLORET

Lengte kling

Max 77 cm.

Max 77 cm.

Max 77 cm.

Diameter kom

Max 12 cm.

11-12 cm.

9-10 cm.

Diepte kom

Max 1.4 cm.

Max 4.2 cm.

Nvt

Totale lengte

Max 90 cm.

Max 97 cm.

Max 97 cm.

Puntdruk

Nvt

Min 500 gr

Min 500 gr.


Niet-KNAS-wedstrijden

Wedstrijden die niet onder auspiciŽn van de KNAS worden georganiseerd vallen uiteen in twee categorieŽn:

1.

FIE wedstrijden: hiervoor gelden de FIE normen.
Veiligheidseisen voor FIE-wedstrijden:

 

Leeftijdscategorie

Masker

Pak

Wapen

Senioren

1600

800

Sabel : standaardkling max grootte 5 met S2000+ stempel,

Floret: FIE-kling Maraging max grootte 5,

Degen: FIE-kling Maraging max grootte 5 of FIE-N-kling max grootte 5

Junioren

Cadetten

Een ondervest is verplicht. (800N)

2.

Hoewel voor trainingen en lessen op de club, clubtoernooien of -kampioenschappen, ontmoetingen tussen verenigingen die niet op de KNAS-kalender staan en schoolschermen de materiaal- en veiligheidseisen voor KNAS-wedstrijden worden geadviseerd, gelden mildere maar nog wel verantwoorde voorschriften:

 

Leeftijdscategorie

Masker

Pak

Senioren

Degelijk* materiaal is vereist

Junioren

Cadetten

Pupillen

Benjamins

Kuikens

*Degelijk materiaal is: Degelijk masker, degelijk pak, degelijke handschoenen, stevige broek. Royale overlap van masker over vest en vest over broek Op wedstrijden stelt de scheidsrechter vast of het materiaal deugdelijk is. Als de scheidsrechter het materiaal afkeurt dient dit vervangen te worden. Een scheidsrechter zal geen partij leiden, als hij vindt dat de veiligheid in het geding is.


Tenslotte:

Buiten Nederland kunnen andere bonden hun eigen specifieke eisen hebben voor materiaal.