Schermvereniging Surtout

Onze vereniging heeft als doel het verzorgen van schermlessen en het organiseren van activiteiten die deze lessen ondersteunen. Door middel van de "Sport van de maand" op de basisscholen en het verzorgen van lessen in (sport)klassen in het voortgezet onderwijs brengen we de schermsport onder de aandacht van de Apeldoornse jeugd. Ook organiseert onze vereniging de Apeldoornse editie van het Jeugd-Puntentoernooi.

Binnen de vereniging is er de mogelijkheid om op alle wapens (sabel, floret, degen) en op alle niveaus de schermsport te beoefenen, van de recreatieve schermer tot schermen op topsportniveau.

Naast het beoefenen van de schermsport wil onze vereniging ook graag een "echte club" zijn die door het organiseren van gezellige activiteiten de teamgeest en de vriendschap onder onze leden en schermclubs onderling bevordert.

Surtout wil de schermsport zo toegankelijk mogelijk aanbieden en wil dit bereiken door de contributie laag te houden en geen voorwaarden te stellen aan de afkomst van aspirant leden. Wel verwachten we dat onze leden een goede gezondheid hebben. Surtout onderkent het belang van sportbeoefening met betrekking tot de fysieke en mentale gezondheid en het aanleren van sociale vaardigheden en stemt zijn lessen, overige activiteiten en huisregels daar op af.

Als leidraad hanteren wij de afspraken die in de kanjermethode worden gebruikt:

Meer weten over de kanjertraining kijk ook eens bij www.kanjersindesport.nl of www.kanjertraining.nl