14 juni 2008

Steun aan Ad van der Weg

Tijdens de algemene ledenvergadering van de KNAS van zaterdag 14 juni, is door de leden besloten dat Ad als enige kandidaat toch niet benoemd moest worden tot bestuurslid breedtesport van de KNAS. Aanleiding voor de keuze hem niet te benoemen zou belangenverstrengeling zijn. Een bestuurslid mag zelf geen activiteiten organiseren voor zijn portefeuille, en een gedeelte van het beschikbare budget aanwenden om die activiteiten te organiseren.

Dat kan allemaal wel zo wezen maar Nederland is een klein schermland en er zijn maar een handjevol mensen die de capaciteten hebben om die activiteiten te organiseren, of een dergelijke bestuursfunctie te vervullen. Maar er is er maar één die het ook werkelijk wil doen en dat is Ad.

Het Nederlandse schermen en met name de jeugd kan een man als Ad niet missen, maar doordat Ad deze afwijzing niet anders kon ervaren als een motie van wantrouwen, heeft hij zich naar aanleiding van dit besluit genoodzaakt gezien zijn activiteiten voor de KNAS met onmiddelijke ingang stop te zetten.

Dat houdt in dat het Jeugdpuntentoernooi niet meer door hem georganiseerd gaat worden, ook het schermkamp voor het volgende jaar zal niet meer door hem begeleid worden. Anderen zouden dit over moeten nemen, maar dat zie ik niet zo gauw gebeuren. Dit betekend een grote verarming van het schermen, met name voor de jeugd in Nederland.

Ik ken Ad als iemand die zijn zaakjes goed op orde heeft, eerlijk is en de activiteiten die hij ontplooit niet uit eigen gewin maar in het belang van de schermers en de schermsport uitvoert. Met de juiste controle kan vermeende verstrengeling van belangen snel worden opgemerkt, maar ik ben daar op voorhand al niet bang voor.

Steun dus mijn voornemen om middels een bijzondere ledenvergadering van de KNAS, deze misstap van de eerste orde weer recht te zetten.

Stuur een mailtje waarin je je steun voor Ad betuigd aan zaalassistent@surtout.nl zodat ik straks met een dik pak mailtjes mijn verzoek tot het oproepen van een bijzondere ledenvergadering kracht bij kan zetten.
Vermeld in je mail ook bij welke vereniging je schermt.

Alvast bedankt ook namens Ad  van der Weg

Hans Woltjes, zaalassistent Surtout Apeldoorn.

 

 

Meer nieuws...