24 september 2008

Beste schermliefhebbers

 
Het zal u niet ontgaan zijn dat er na de Algemene Ledenvergadering enige beroering ontstaan is in de schermwereld.
Hans Woltjes van SV Surtout heeft een Breedtesportevenement georganiseerd met als doel het beleggen van een Bijzondere Ledenvergadering.
Zeer veel mensen hebben daar positief op gereageerd.
 
Tot mijn vreugde is dat nu niet meer nodig want mevr. Hanneke Rossino (voorzitter van de Vrijbuiters) heeft zich na overleg met Teun Plantinga (directeur van de KNAS), Hans Woltjes en met mij, beschikbaar gesteld als (ad interim) bestuurslid breedtesport. Dat is een zeer goed bericht. Als beoogd voorzitter van een nog te formeren commissie breedtesport kan ik met haar en anderen weer aan de slag! De breedtesport is bij haar denk ik in goede handen zodat ik mij kan richten op het organiseren van het puntentournooi enz.
 
Ad van der Weg
 

Hieronder vind u de gezamenlijke brief van het KNAS bestuur, Hans Woltjes en van Ad van der Weg

 
Beste jeugdpuntentoernooischermers,
 
Wij hebben geweldig nieuws te melden:
 

Het jeugdpuntentoernooi op zaterdag 11 oktober in Apeldoorn gaat door !!!

 
Net als op elk Jeugdpuntentoernooi (JPT) kunnen er weer punten verdiend worden en worden er weer diploma's uitgereikt.
Het JPT wordt weer als vanouds georganiseerd door Ad en Lilian van der Weg en Natasja Verwoerd vanaf nu met ondersteuning van de KNAS.
 
Er is een nieuw (ad interim) bestuurslid Breedtesport gevonden dat de Breedtesport vanuit de KNAS een nieuwe impuls gaat geven. Jullie gaan hier nog veel over horen.
 
Wij, Ad van der Weg, schermvereniging Surtout in Apeldoorn en het bestuur van de KNAS, hopen dat jullie in groten getale op zaterdag 11 oktober a.s. naar Apeldoorn komen!
In deze bijzondere situatie kan men zich opgeven tot vrijdag 10 oktober 18.00 uur. (denkt u er aan om voldoende scheidsrechters en aanwijsapparatuur mee te laten komen?)
Opgeven via het normale E-mail adres advdweg@xs4all.nl
Tijdstip melden: van 12.00 tot 12.30 uur
 

Locatie

 
de "Dynamohal"

Morellenlaan 41

7322 JS Apeldoorn.
 

Toch ook een uitnodiging aan bestuurders van de verenigingen. 

Dit houdt in dat het andere "Breedtesportevenement" dat in plaats van het Jeugdpuntentoernooi zou plaatsvinden, niet doorgaat.
Dat neemt niet weg dat wij nog steeds erg geÔnteresseerd zijn in nieuwe ideeŽn en initiatieven om mee te denken over de Breedtesport. Daarom zal Hanneke met nog een aantal bestuursleden van de KNAS op 11 oktober a.s. aanwezig zijn bij het Jeugdpuntentoernooi om hierover met jullie van gedachten te wisselen.
Hanneke heeft het voornemen een commissie Breedtesport te gaan vormen en zoekt daarvoor enthousiaste mensen met goede ideeŽn.
 
Met vriendelijke schermgroet,
 
Ad van der Weg, Schermvereniging Surtout, KNAS-bestuur

 

Meer nieuws...