11 april 2009

Het Draaiboek voor koninginnedag

Wil je het draaiboek uitprinten download dan het Word-document door hier te klikken


Materialen meenemen:

Laptop
Tafeltje, pennen, papier, afvalbak
Vaandel Surtout
Enkele posters van Surtout
Grastapijt
Sjerpen Nationaal lint (Ria)
Dummy voor sabel*
Kroon voor floret/degen*
De nieuwste grote vesten+maskers en handschoenen.
Wapens + rekken en electrisch materiaal
Enrouleurs en aanwijsapparatuur (verlengsnoeren)
Spinwand (nog vragen bij Wegener)*
Betongaasmatten (voor ophangen maskers)*
Kledingrekken*
Plastic floretten*
Broodjes en frisdrank
Gegraveerde sabel op wandbord*
Pallets (klein 2 x)

Druk- (print)werk*

Pamfletten via de KNAS, Hans maakt ontwerp (concept al verstuurd)
Strookjes voor deelname aan:

De met een sterretje gemerkte onderdelen worden door Hans verzorgt.

KNAS zorgt voor:

Finale loper, (waarschijnlijk plus monteurs)
Setjes kinderkleding sabel en floret voor de clinics.
Pamfletten (flyers)

Woensdag 29 april

's Ochtends materialen naar het Oranjepark brengen, (hulp van (jong)volwassen leden is zeer welkom) opzetten, aansluiten en testen.
Details over ophalen materiaal volgen nog.


Van ± 13.00 tot 15.00 uur generale repetitie (NOS televisie)

Na afloop hiervan kwetsbare materialen toedekken en elctrische toestellen enzovoorts onder de finale loper opbergen.
(let op materiaal niet los op de grond maar op bijv, een pallet (i.v.m. mogelijke regen en plassen)

30 april, Koninginnedag


Foto's:

Everhard Faas gaat foto's maken voor onze site en belangstellenden.
(Camera van Wegener vragen voor die dag plus telelens, verslag in personeelskrant?)* Hij moet zich buiten het hek opstellen, deelnemers binnen de hekken mogen geen foto's maken.

07.30 uur tot 08.00 uur:

Iedereen verzamelen in Oranjepark, deelnemers binnen de hekken denk aan je pasje, leden die willen kijken daarbuiten, (Tip: Wil je verzekerd zijn van een goede plek bivakeer dan een nachtje in het park en hou plaats vrij voor je teamgenoten de volgende ochtend.)

08.00 uur
Iedereen die aanwezig zal zijn tijdens het bezoek van Hare Majesteit en gevolg moet nu aanwezig zijn. Alle aparatuur weer opstellen, aansluiten en testen. Repeteren met groeten, warming up, partijtjes enzovoorts'. broodje met melk, koffie of thee. Surtout draagt zorg voor de innerlijke mens.

±10.00 tot 11.00 uur
Officiele gedeelte bezoek van de koningin en haar familie.

Bij aankomst allen op de loper en een salut aan de koningin.

QUINTON en BAS bijten het spits af partijtje op Sabel
JEROEN jureert

Dan MONICA en JILLY partijtje op degen
REMCO jureert

Dan JEROEN en REMCO partij op sabel
HANS jureert

JAAP en ENLI gaan de sabel aanbieden aan Willem Alexander

Degenen die niet aan de beurt zijn fungeren als gastheer bij het houwen naar de dummy met de sabel, of als ballen-jongen -meisje bij het "naar de kroon steken" en leggen uit wat de bedoeling is, zie verderop in de tekst voor uitleg.±11.00 uur
Einde van het bezoek van de koningin, het park wordt nu vrijgegeven voor het publiek.

Ik zie graag zo veel mogelijk leden van Surtout op het terrein. Allen in schermkleding (liefst compleet en electrisch plus wapen, maar tenminste vest, masker en handschoen) Allen mogen een demonstratiepartij schermen op de finale loper, eerlijk afwisselen en je door iemand laten jureren.
JEROEN en JILLY assisteren bij aan en afkoppelen wisselen van kleding enzovoorts, afgewisseld door REMCO en MONCA.

Leden lopen rond met inschrijfkaartjes voor "naar de kroon steken" en "houwen naar de dummy", bonnetjes voor proeflessen en geven aan iedereen die dat wenst uitleg over schermen en onze vereniging.
Ook wijzen ze bezoekers erop dat ze mee kunnen doen aan een gratis clinic, en verwijzen door naar de inschrijftafel

Clinics
HANS gaat clinics verzorgen op sabel, MONIEK en CARMEN op floret
Deze clinics duren 25 minuten, maximaal 16 personen per keer.
Om het half uur word er gewisseld (floret en sabel) dus tussen elke clinic op hetzelfde wapen zitten 35 minuten pauze.
De clinics worden ingedeeld op volgorde van inschrijving tot er weer één vol is, deelnemers briefje meegeven met aanvangsttijd als ze nog niet direct kunnen beginnen.

Naar de kroon steken.

Het logo van Koninklijk Apeldoorn is door Hans nagemaakt uit een plaat MDF deze "kroon" wordt gebruikt om naar tennisballen in de daarin aawezige openingen te steken met een floret of degen.

Vanaf een lijn op de grond moet worden gestart met een pas voorwaarts uitval, (kandidaten uitleggen hoe dit moet)

Er mag maar één keer naar elke bal (10 in totaal)  worden gestoken en de tijd word opgenomen.

Het aantal 'treffers' en de benodigde tijd worden genoteerd op het deelnambriefje deelnemers leveren deze voorzien van naam en adresgegevens in bij de inschrijftafel.

Ballen die vallen doordat tegen het bord wordt gestoken worden niet geteld en ook niet teruggelegd.

Houwen naar de dummy

Met de sabel wordt telkens naar de 1 van de raakvlakken (5 aluminium plaatjes)  op de dummy gehouwen. We doen dit twee keer na elkaar (eerst één keer rond en dan nog een keer langs alle trefvlakken).
Het aantal groene lampen word geteld en de tijd wordt opgenomen.

Het aantal 'treffers' en de benodigde tijd worden genoteerd op het delnamebriefje deelnemers leveren deze voorzien van naam en adresgegevens in bij de inschrijftafel.

Op beide onderdelen kunnen de beste 3 prijzen winnen, (bijvoorbeeld een gratis wapen bij inschrijving) (of een maand gratis les) hier moeten we nog over beslissen. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

Bij de bovengenoemde onderdelen moeten steeds leden van Surtout aanwezig zijn om te assisteren, uitleg te geven en tijd en punten waar te nemen.

Wissel elkaar af zodat ieder even kan pauzeren en een broodje eten of wat drinken.

Dit houden we zo lang vol als het feestje duurt, hoe lang dit is is op dit moment nog niet bekend.

Het programma zit nog niet in beton gegoten en we staan open voor suggesties.


TOT SLOT NOG EVEN EEN OPROEP AAN AL ONZE LEDEN (en hun ouders):

Meld je in grote getale aan bij Hans of Ria en zeg je hulp toe.

Want we kunnen alle handen gebruiken op beide dagen.

Alvast bedankt voor je hulp.Als laatste voeg ik nog de brief toe die ik heb gekregen van Melvin Mijnten van de stichting oranjefeesten Apeldoorn.

Beste deelnemers aan Koninginnedag 2009,


nog even en dan is het zover. Graag zouden wij van alle deelnemers die binnen de hekken staan tijdens Koninginnedag de voor en achternaam, adres en geboortedatum willen ontvangen. Mijn vraag is of jullie dit willen inventariseren en mij dit op korte termijn toe te mailen. Als het lukt voor woensdag 8 April, maar dat is bij een aantal al bekend + de deelnemers die aanwezig zullen zijn uiteraard ook.

Korte inschatting met hoeveelheid personen binnen de hekken op het moment van het bezoek van Hare Majesteit de Kongingin en haar familie;
- Volleybal: 4 spelers van Dynamo + 4 spelers van Alterno + 1 scheids = totaal 9
- Trampolinespringen: 2 tot 4 springers + 2 begeleiders = totaal 6
- Schermen: 6 deelnemers + 1 begeleider + 2 personen die de sabel aanbieden = totaal 9

Tot slot nog een aantal belangrijke data;

Aanstaande woensdag (8 April) zal er een persconferentie plaatsvinden en daarin wordt tevens het programma vrijgegeven. Het kan zijn dat jullie benaderd worden door de media (meestal gaan zij op onderzoek uit om items prijs te geven). Voor zover ik weet kunnen jullie hier gewoon op reageren en bied het een mogelijkheid om de sport waar jullie voor staan te promoten.

Op dinsdagavond 14 april van 18:00 tot 21:00 uur is er een bijeenkomst in het Stadhuis voor alle deelnemers van Koninginnedag (Dit even onder voorbehoud omdat het nog niet bevestigd is, maar ik wou jullie toch op de hoogte stellen hiervan).

Op 29 april zal er een generale repetitie gehouden worden met de NOS. Zoals het er nu voor staat zijn de tijden gepland van 15:00 tot 17:00 uur (ook dit kan altijd nog aangepast worden). Op dat moment moeten ook de materialen aanwezig zijn (Politie en bewaking zullen overdag en 's nachts aanwezig zijn, betere beveiliging is er niet). Indien het regent moet met name de trampolines en schermveld bedekt worden en zullen dan alleen tijdens het rondlopen van de familie snel worden vrijgegeven voor de korte demo en vervolgens direct weer toegedekt kunnen worden om alles op een zo'n normale manier te laten verlopen. Uiteraard gaan wij daar niet vanuit en hopen op goed weer!

Op 30 April dienen alle deelnemers uiterlijk 08:00 uur aanwezig te zijn bij zijn en of haar onderdeel in het Oranjepark (deelnemers ontvangen vooraf een toegangsbandje die zij om moeten doen). Vervolgens zal om 10:00 uur de Koninklijke familie het Oranjepark betreden en rond 11:00 uur verlaten.

Binnenkort zou ik graag samen met de voorzitter en of secretaris bij iedereen willen kijken om te zien welke deelnemers er ook aanwezig zullen zijn tijdens het bezoek op 30 April, dit kan als een soort "repetitie" gezien worden.

(Komende woensdag komt de delegatie bij ons. (Opm. Hans))

Ik hoop iedereen voldoende geïnformeerd te hebben en als er vragen zijn kunt u altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Melvin Mijnten
Stichting Oranjefeesten Apeldoorn

 

 

Meer nieuws...